شاید نام تیزآب سلطانی را شنیده باشید.اما شاید درباره اش ندانید.خب معروف به اسید کوه خوار است!چون حتی کوه را هم می سوزاند!اما به یک چیز دیگر معروف است.توانایی این را دارد که مواد با واکنش پذیری خیلی کم را دچار واکنش کند.مثل طلا و پلاتین.فرض کنید ماده ای دارید که از ترکیب طلا و پلاتین درست شده باشد.خب هیچ جوری نمی توانید این دو را از هم جدا کنید!اما با تیزاب سلطانی می شود!خب قبل از این که بگویم از این اسید قوی از چه چیزی درست شده است باید از مخترع ان بگویم.مخترع ان جابربن حیّان است.شیمیدانی که نابغه بود!تا مدتی تیزاب سلطانی ناشناخته بود اما مشخص شد که از چه چیزی درست شده است.تیزاب سلطانی از سه مولکول اب اکسیژنه و یک مولکول اسید سیتریک ساخته شده است.

فرمول شیمیایی:3hcl+HNo3